Urmăriţi-ne pe:facebooktwitterrss

Stare civilă

  COMPARTIMENT STARE CIVILA

-intocmeste , la cerere sau din oficiu, acte de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza certificate doveditoare;

-inscrie mentiuni, in conditiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimite comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre, exemplarul I sau II, dupa caz ;

-raspunde de corectitudinea datelor preluate din documente primare si inscrise in formulare ;

-elibereaza extrase de pe actele de stare civila la cererea autoritatilor, precum si dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea personelor fizice ;

-atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhiveaza si le pastreaza in conditii de deplina securitate ;

-primeste cererile si efectueaza verificari cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa si transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate ;

-la solicitarea instantelor de judecata, efectueaza verificari cu privire la anularea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, declararea disparitiei sau a mortii pe cale judecatoreasca si inregistrarea tardiva a nasterii ;

-constata contraventiile la regimul actelor de stare civila si aplica sanctiunile prevazute de lege .

 

Tel: 0244.220.719

 

Anunţuri şi formulare