COMPARTIMENTUL DE INVESTITII, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 • asigura indeplinirea atributiilor ce revin administratiei publice locale in domeniul constructiilor, al investitiilor, al amenajarii teritoriale si a urbanismului;
 • elibereaza certificate de urbanism, pe baza cererilor persoanelor fizice sau juridice;
 • stabileste conditiile juridice, economice si tehnice si solicita avizele necesare realizarii constructiilor;
 • intocmeste si elibereaza autorizatii de construire;
 • participa la receptii la terminarea lucrarilor;
 • intocmeste rapoarte, procese-verbale, note de constatare si informari privind controlul amplasarii si executarii constructiilor;
 • efectueaza permanent controale privind respectarea disciplinei in constructii;
 • rezolva corespondenta in problematica urbanizarii si a constructiilor;
 • elaboreaza studii, planuri si proiecte privind organizarea si sistematizarea orasului;
 • intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotarari referitoare la domeniul respectiv propunandu-le spre aprobare Consiliului local;
 • urmareste realizarea masurilor prevazute in proiectele de urbanism;
 • colaboreaza cu celelalte compartimente ale Primariei pentru identificarea patrimoniului public si privat al orasului;
 • tine evidenta nomenclaturii strazilor, a numerelor administrative ale imobilelor;
 • indica amplasamentele de expunere a panourilor publicitare;
 • raspunde de pregatirea si organizarea concesionarii terenurilor pentru constructii;
 • intocmeste contracte de inchirieri de teren;
 • intocmeste lista cu programul lucrarilor de investitii;
 • intocmeste formele de contractare in vederea proiectarii pentru fazele de studiu de prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie prin licitatie publica sau cerere de oferta;
 • obtine avizele si organizeaza licitatia publica pentru executarea lucrarilor;
 • urmareste realizarea lucrarilor prin intermediul dirigintilor de santier;
 • intocmeste rapoarte pentru sedintele de consiliu local privind modul de derulare a investitiilor, coordonarea acestora.

Documente și formulare: