Bine ați venit pe site-ul Primăriei Orașului Plopeni

Căutați ceva în mod special? Tastați în caseta de mai jos și aflați informația dorită.

Planul anual de achizitii publice ale Orasului Plopeni pe anul 2024 + Revizii  PAAP 2024

PAAP 2024

Planul anual de achizitii publice ale Orasului Plopeni pe anul 2023 + Revizii  

PAAP 2023

REVIZII

Planul anual de achizitii publice ale Orasului Plopeni pe anul 2022  + Revizii

REVIZIE 4 - PAAP 2021

PAAP- PROIECT INTEGRAT 2021

 ANUNȚ

        În data de 08.10.2021, au fost publicate în SICAP, anunţurile de publicitate: 

 * Anuntul nr. ADV1244564, privind  "Servicii de dirigenţie de şantier" , pentru executia lucrarilor  " Amenajare spatii verzi in orasul Plopeni, judetul Prahova" 
 * Anuntul nr.ADV1244563, privind  "Servicii de dirigenţie de şantier" , pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului "Imbunatirea calitatii vietii populatiei in orasul Plopeni, jud Prahova" pentru " Infiintare cresa in oras Plopeni, judetul Prahova"
* Anuntul nr.ADV1244561 privind  "Servicii de dirigenţie de şantier" , pentru executia lucrarilor  " Modernizare si dotare gradinita "Frunza de stejar" in orasul Plopeni, judetul Prahova",
   iar pentru fiecare in parte puteti regasi atasat Caietele de sarcini, Drafturile de contract, si  Formularele necesare întocmirii ofertei .
 

 

ANUNŢ      

       În data de 23.04.2020, a fost publicat în SICAP, anunţul de publicitate nr. ADV1142719, privind  "Servicii de dirigenţie de şantier" , pentru implementarea Proiectului  " Reabilitare termică şi energetică la clădirea " Sala Polivalenta" Plopeni, cod SMIS 118592, pentru care ataşat regăsiţi : Caietul de sarcini, formularele necesare întocmirii ofertei şi draftul  de contract.

 

 

ANUNŢ         

  În data de 22.01.2020, a fost publicat în SICAP, anunţul de publicitate nr. ADV1126667, privind  "Servicii de dirigenţie de şantier" , pentru implementarea Proiectului  " Reabilitare termică şi energetică la clădirea " Şcoala Gimnazială Carol I" Plopeni, cod SMIS 118525, pentru care ataşat regăsiţi : Caietul de sarcini, formularele necesare întocmirii ofertei şi draftul  de contract.

 

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE 2019

 

PAAP INFIINTARE 3 PARCURI 2019

 

 

PAAP INFIINTARE CRESA 2019

 

PAAP REABILITARE GRADINITA 2019

 

PAAP SALA POLIVALENTA 2019

 

PAAP SCOALA CAROL I  2019

 

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2019

 

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACHIZITII 2019

 

STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 2019

 

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE

  • elaboreaza documentatia necesara achizitiei de produse, servicii si lucrari;

  • realizeaza si urmareste intreaga procedura de achizitie publica, raspunzand pentru derularea ei in conditiile legii;

  • face parte din comisiile de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractelor de achizitii publice;

  • intocmeste dosarul achizitiei publice;

  • urmareste realizarea obiectului contractului de achizitie publica;

  • intocmeste documentatia si comunicarile ulterioare incheierii contractului de achizitie publica.

Anunţuri şi formulare

Noutăți administrative

În acest moment, modulul de plăți este activ, cetățenii având posibilitatea să plătească amenzile, taxele și impozitele în mod online.