Bine ați venit pe site-ul Primăriei Orașului Plopeni

Căutați ceva în mod special? Tastați în caseta de mai jos și aflați informația dorită.

2024

ALOCATIE DE STAT

ACTE NECESARE:

- CERERE

 

- CERTIFICAT NAȘTERE COPIL PT CARE SE SOLICITĂ ALOCAȚIE- ORIGINAL ȘI COPIE;

- CĂRȚI DE IDENTITATE PĂRINȚI COPIL- ORIGINAL ȘI COPIE;

- CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINȚI COPIL/ CERTIFICATE NAȘTERE PĂRINȚI COPIL;

- EXTRAS DE CONT PE NUMELE TITULARULUI ALOt.gifCAȚIEI - dacă e cazul;

- NEGAȚIE PT COPIII NĂSCUȚI INTR-UNA DIN ȚĂRILE UE;

- SENTINȚĂ DE DIVORȚ  CU ÎNCREDINȚARE/CUSTODIE ȘI STABILIRE DOMICILIU COPIL- dacă e cazul;

- HOTĂRÂRE PLASAMENT COPIL- dacă e cazul.

 + daca este cazul si alte acte doveditoare

 

INDEMNIZATIE PENTRU PERSOANELE CU GRAD GRAV DE HANDICAP SI DREPT DE ASISTENT PERSONAL

ACTE NECESARE:

- CERERE PRIN CARE PERSOANA CU GRAD GRAV DE HANDICAP SOLICITĂ ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI;

-ACORD ELIBERAT DE DGASPC PH PT ACORDARE INDEMNIZAȚIE;

-DECLARAȚIA REPREZENTANTULUI LEGAL ;

- COPIE CERTIFICAT DE HANDICAP;

- CI/ BI AL PERSOANEI CU HANDICAP;

 - CI/BI AL REPREZENTANTULUI PERSOANEI CU HANDICAP;

- CUPON PENSIE- dacă e cazul;

- EXTRAS DE CONT PERSOANE CU HANDICAP - dacă e cazul;

 + daca este cazul si alte acte doveditoare

 

2023

 

ALOCATIE DE STAT

ACTE NECESARE:

- CERERE

- CERTIFICAT NAȘTERE COPIL PT CARE SE SOLICITĂ ALOCAȚIE- ORIGINAL ȘI COPIE;

- CĂRȚI DE IDENTITATE PĂRINȚI COPIL- ORIGINAL ȘI COPIE;

- CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE PĂRINȚI COPIL/ CERTIFICATE NAȘTERE PĂRINȚI COPIL;

- EXTRAS DE CONT PE NUMELE TITULARULUI ALOCAȚIEI - dacă e cazul;

- NEGAȚIE PT COPIII NĂSCUȚI INTR-UNA DIN ȚĂRILE UE;

- SENTINȚĂ DE DIVORȚ  CU ÎNCREDINȚARE/CUSTODIE ȘI STABILIRE DOMICILIU COPIL- dacă e cazul;

- HOTĂRÂRE PLASAMENT COPIL- dacă e cazul.

 + daca este cazul si alte acte doveditoare

 

VENIT MINIM GARANTAT

ACTE NECESARE:

 - CERERE

 - BI/ CI PENTRU TOȚI ADULȚII DIN FAMILIE;

- CERTIFICATE DE NAȘTERE PT TOȚI MEMBRII FAMILIEI;

- CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - dacă e cazul;

- ADEVERINȚĂ AJOFM  DIN CARE SĂ REZULTE CĂ ESTE ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ- PT PERSOANELE APTE DE MUNCĂ, INCLUSIV COPIII MAI MARI DE 16 ANI CARE NU FRECVENTEAZĂ ȘCOALA;

- ADEVERINȚĂ ȘCOALĂ/FACULTATE;

- ACTE DOVEDITOARE ALE VENITURILOR FAMILIALE;

- ADEVERINȚĂ EMISĂ DE PRIMĂRIA DE DOMICILIU DIN CARE SĂ REZULTE CĂ NU AU DEPUS DOSAR DE VMG  - PT CEI CU DOMICILIUL IN ALTĂ LOCALITATE

- SENTINȚA DE DIVORȚ ȘI ÎNCREDINȚARE/CUSTODIE COPIL CU STABILIREA PENSIEI DE ÎNTREȚINERE- dacă e cazul.

 + daca este cazul si alte acte doveditoare

 

ALOCAȚIE DE SUSȚINERE

ACTE NECESARE

-CERERE

 -  BI/ CI PENTRU TOȚI ADULȚII DIN FAMILIE;

-  CERTIFICATE DE NAȘTERE PT TOȚI MEMBRII FAMILIEI;

-  CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE - dacă e cazul;

-  ADEVERINȚĂ GRĂDINIȚĂ/ ȘCOALĂ/FACULTATE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ MINORUL/MINORII DIN FAMILIE ESTE/SUNT ELEVI, FRECVENTEAZĂ CURSURILE ȘCOLARE, NR. DE ABSENȚE SEMESTRIAL ȘI TIP BURSĂ - dacă e cazul;

-  ACTE DOVEDITOARE ALE VENITURILOR FAMILIALE - ADEVERINȚĂ DE SALARIU  NET, CUPON PENSIE, CUPON INDEMNIZAȚIE HANDICAP, CUPON AJUTOR ȘOMAJ,  CUPON ALOCAȚIE STAT, ETC- DIN LUNA ANTERIOARĂ DEPUNERII CERERII;

-  ADEVERINȚĂ EMISĂ DE PRIMĂRIA DE DOMICILIU DIN CARE SĂ REZULTE CĂ NU AU DEPUS DOSAR DE VMG  - PT CEI CU DOMICILIUL ÎN ALTĂ LOCALITATE

-  SENTINȚĂ DE DIVORȚ ȘI ÎNCREDINȚARE/CUSTODIE COPIL CU STABILIREA PENSIEI DE ÎNTREȚINERE- dacă e cazul.

Pentru VMG  si ASF verificarea se realizează la 6 luni de la depunerea dosarului ,iar beneficiarii vor depune o cerere simplificată.

 + daca este cazul si alte acte doveditoare

 

INDEMNIZATIE PENTRU PERSOANELE CU GRAD GRAV DE HANDICAP SI DREPT DE ASISTENT PERSONAL

ACTE NECESARE:

- CERERE PRIN CARE PERSOANA CU GRAD GRAV DE HANDICAP SOLICITĂ ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI;

-ACORD ELIBERAT DE DGASPC PH PT ACORDARE INDEMNIZAȚIE;

-DECLARAȚIA REPREZENTANTULUI LEGAL ;

- COPIE CERTIFICAT DE HANDICAP;

- CI/ BI AL PERSOANEI CU HANDICAP;

 - CI/BI AL REPREZENTANTULUI PERSOANEI CU HANDICAP;

- CUPON PENSIE- dacă e cazul;

- EXTRAS DE CONT PERSOANE CU HANDICAP - dacă e cazul;

 + daca este cazul si alte acte doveditoare

 

2022

A N U N Ţ - Privind acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinței - pentru gaze naturale, pentru energie electrica, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri – perioada sezonului rece noiembrie 2022 – martie 2023- si supliment energie

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul familiei și 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Cererile pentru acordarea ajutoarelor si suplimentului pentru gaze naturale, energie electrică și combustibili solizi și/sau petrolieri, se pot depune la sediul Primariei orasului Plopeni, în perioada 20 octombrie 2022 – 28octombrie 2022 si,ulterior, pana in data de 20 noiembrie 2022, pentru ajutorul de incalzire aferent lunii noiembrie 2022.

Programul pentru ridicarea formularelor de cerere precum şi pentru depunerea acestora este de luni până vineri între orele 8,30 – 12,30.

 

Tel: 0244.220.132/int.25

2021 - ACTE NECESARE - in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze/lemne/electricitate si a suplimentului de energie - octombrie 2021

ANUNT

Familiile cu venituri pana la 1386 lei/luna de membru si persoanele singure cu venituri de pana la 2053 lei/luna pot beneficia, in sezonul rece actual (01.noiembrie 2021 – 31 martie 2022), de ajutor pentru incalzirea locuintei cu electricitate/gaze/lemne – dupa caz – si de supliment pentru energie.

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei se stabileste, pentru fiecare caz in parte, in functie de venitul net lunar/membru de familie sau al persoanei singure.

Cererile pentru incalzirea locuintei cu electricitate/gaze/lemne se depun, incepand cu 20 octombrie 2021 - pana in data de 20 noiembrie 2021, pentru a beneficia de compensatie aferenta lunii noiembrie 2021 – la PRIMARIA – PLOPENI, Compartimentul de Asistenta Sociala.

Cererile depuse dupa data de 20 ale fiecarei luni din sezonul rece mentionat vor benéficia de ajutorul aferent lunii urmatoare depunerii lor.

 

Noutăți administrative

În acest moment, modulul de plăți este activ, cetățenii având posibilitatea să plătească amenzile, taxele și impozitele în mod online.