Bine ați venit pe site-ul Primăriei Orașului Plopeni

Căutați ceva în mod special? Tastați în caseta de mai jos și aflați informația dorită.

 

INFORMARE privind instituirea unor masuri fiscale si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local,de catre contribuabilii de pe raza administrativ-teritoriala a orasului Plopeni.

SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

 • organizeaza, efectueaza, urmareste si controleaza intreaga activitate financiar-contabila;
 • in colaborare cu celelalte compartimente functionale ale Primariei intocmeste bugetul propriu, face rectificarile de buget pe care le supune aprobarii Consiliului local;
 • urmareste executia bugetului local, face propuneri pentru virari de credite, utilizarea fondului de rezerva si contractarea de imprumuturi, intocmeste contul de incheiere a exercitiului bugetar;
 • tine evidenta valorica la zi a intregului patrimoniu din proprietate, coordoneaza activitatea de inventariere periodica prin sondaj si o data pe an, a intregului patrimoniu;
 • organizeaza si raspunde de operatiunile de casa;
 • tine evidenta retinerilor din salariu si a contractelor de garantie;
 • conduce evidenta contabila sintetica si analitica pentru majoritatea activitatilor cuprinse in bugetul de cheltuieli ;
 • coordoneaza si urmareste zilnic efectuarea platilor la unitatile de invatamant, sanatate si cultura din subordine;
 • urmareste si respecta modul de aplicare a prevederilor legale cu privire la controul financiar;
 • pregateste actele necesare pentru acordarea salariilor persoanelor angajate;
 • completeaza fisele fiscale;
 • intocmeste declaratiile nominale lunare cu privire la contributiile de asigurari sociale;
 • intocmeste declaratiile lunare cu privire la fondul de somaj si impozite;
 • stabileste, constata, controleaza si incaseaza impozitele si taxele locale, majorarile de intarziere, penalitatile, amenzile si orice alte venituri ale bugetului local;
 • solutioneaza obiectiile si contestatiile formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local, precum si executarea creantelor bugetare;
 • tine evidenta contribuabililor persoane fizice si juridice;
 • realizeaza si tine evidenta creantelor bugetare locale;
 • organizeaza si realizeaza incasarea obligatiilor bugetare;
 • tine evidenta contabila a veniturilor realizate din impozite si taxe;
 • intocmeste rapoarte si statistici legate de impozite si taxe locale;
 • tine evidenta facilitatilor fiscale;
 • comunica Oficiului Registrului Comertului Prahova lista persoanelor fizice autorizate.

Tel: 0244.220.132/int 21

 

Noutăți administrative

În acest moment, modulul de plăți este activ, cetățenii având posibilitatea să plătească amenzile, taxele și impozitele în mod online.