Consiliul Local

Consiliul local

Consiliul local este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Consiliul Local Plopeni este format din 15 consilieridistribuiti in cele trei comisii de specialitateastfel: 

1. Comisia pentru activitati economico-financiare, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, protectie mediu si turism :

3. Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, juridica si de disciplina 

Sari la conținut