Bine ați venit pe site-ul Primăriei Orașului Plopeni

Căutați ceva în mod special? Tastați în caseta de mai jos și aflați informația dorită.

IMG 2721

Orasul Plopeni, B-dul Independentei nr.12

Cod fiscal : 2843779

Primarul, viceprimarul, secretarul orasului si aparatul de specialitate al primarului constituie o structura functionala cu activitate permanenta, denumnita Primaria orasului, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului local si dispozitiile primarului , solutionand problemele curente ale colectivitatii locale, in limitele competentei materiale si teritoriale conferite de lege.

 Primar: Dragos NITA

Viceprimar: Daniel Matei

Secretar: Victor SAVU

Sef serviciu financiar-contabil:Rodica CAZANESCU

Sef serviciu Politie Locala-post vacant

Sef birou stare civila, evidenta persoanelor-post vacant;

Personalul Primariei orasului Plopeni este organizat pe principalele domenii de activitate, conform organigramei si statului de functii si este subordonat primarului, viceprimarului si secretarului orasului.

Personalul Primariei este organizat in:

 • servicii
 • birouri
 • compartimente.

Viceprimarul si secretarul oarsului Plopeni se subordoneaza primarului.

Aparatul de specialitate al Primarului orasului Plopeni se compune din urmatoarele compartimente functionale:

 • serviciul financiar-contabil;
 • serviciul politie locala ;
 • serviciul gospodarie comunala;
 • compartiment juridic;
 • compartiment integrare europeana;
 • compartiment audit public intern;
 • compartimentul achizitii publice si transport local;
 • compartiment investii, urbanism si amenajarea teritoriului;
 • compartiment secretariat, relatii cu publicul ;
 • compartiment resurse umane ;
 • compartiment administrarea domeniului public si privat;
 • compartiment protectia protectia mediului.

 

Noutăți administrative

În acest moment, modulul de plăți este activ, cetățenii având posibilitatea să plătească amenzile, taxele și impozitele în mod online.