Consiliul Local  este compus din consilieri locali aleşi prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau centrale.

Consiliul Local Plopeni este format din 15 consilieri, distribuiti in cele trei comisii de specialitate, astfel:

1. Comisia pentru activitati economico-financiare, munca si protectie sociala, protectie copii, tineret si sport


Andrei Cătălin Gabriel

Consilier Local


Mocanu Alexandra Cristina

Consilier Local


Filipescu Florin

Consilier Local


Lungu Adrian

Consilier Local


Oancea Georgică

Consilier Local

2. Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura, protectie mediu si turism 


Matei Daniel

Viceprimar + Consilier Local


Știrbu Ghoerghe

Consilier Local


Arvatu Nicolae

Consilier Local


Stoica Cristina

Consilier Local


Neacșu Iulian

Consilier Local

3. Comisia pentru activitati culturale, culte, invatamant, sanatate si familie, juridica si de disciplina


Petre Marius

Consilier Local


Oprea Larisa Ionela

Consilier Local


Brânzea Daniel

Consilier Local


Florea Valeriu Cornel

Consilier Local


Paraschiv Roxana

Consilier Local

 

 

Rapoarte de activitate consilieri locali – anul 2022

Raport de activitate 2022- CL -Oprea Larisa Ionela    Raport de activitate 2022- Matei Daniel    Raport de activitate 2022- CL- Andrei Catalin (1)    Raport de activitate 2022- CL – Oancea Georgica    Raport de activitate 2022- CL – Mocanu Alexandra Cristina    Raport de activitate 2022-CL – Lungu Adrian    Raport de activitate 2022- CL- Filipescu Florin    Raport de activitate 2022-CL- Petre Marius Cristian    Raport de activitate 2022-CL -Paraschiv Roxana    Raport de activitate 2022- CL -Stirbu Gheorghe     Raport de activitate 2022- CL Arvatu Nicolae     Raport de activitate 2022- CL Neacsu Iulian (1)    Raport de activitate 2022- CL- Florea Valeriu Cornel (1)


Hotărâri de Consiliu Local 2022,2023,2024

Hotărâri de Consiliu Local (2020 și 2021)

Sari la conținut