SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL

 • organizeaza, efectueaza, urmareste si controleaza intreaga activitate financiar-contabila;
 • in colaborare cu celelalte compartimente functionale ale Primariei intocmeste bugetul propriu, face rectificarile de buget pe care le supune aprobarii Consiliului local;
 • urmareste executia bugetului local, face propuneri pentru virari de credite, utilizarea fondului de rezerva si contractarea de imprumuturi, intocmeste contul de incheiere a exercitiului bugetar;
 • tine evidenta valorica la zi a intregului patrimoniu din proprietate, coordoneaza activitatea de inventariere periodica prin sondaj si o data pe an, a intregului patrimoniu;
 • organizeaza si raspunde de operatiunile de casa;
 • tine evidenta retinerilor din salariu si a contractelor de garantie;
 • conduce evidenta contabila sintetica si analitica pentru majoritatea activitatilor cuprinse in bugetul de cheltuieli ;
 • coordoneaza si urmareste zilnic efectuarea platilor la unitatile de invatamant, sanatate si cultura din subordine;
 • urmareste si respecta modul de aplicare a prevederilor legale cu privire la controul financiar;
 • pregateste actele necesare pentru acordarea salariilor persoanelor angajate;
 • completeaza fisele fiscale;
 • intocmeste declaratiile nominale lunare cu privire la contributiile de asigurari sociale;
 • intocmeste declaratiile lunare cu privire la fondul de somaj si impozite;
 • stabileste, constata, controleaza si incaseaza impozitele si taxele locale, majorarile de intarziere, penalitatile, amenzile si orice alte venituri ale bugetului local;
 • solutioneaza obiectiile si contestatiile formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect stabilirea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local, precum si executarea creantelor bugetare;
 • tine evidenta contribuabililor persoane fizice si juridice;
 • realizeaza si tine evidenta creantelor bugetare locale;
 • organizeaza si realizeaza incasarea obligatiilor bugetare;
 • tine evidenta contabila a veniturilor realizate din impozite si taxe;
 • intocmeste rapoarte si statistici legate de impozite si taxe locale;
 • tine evidenta facilitatilor fiscale;
 • comunica Oficiului Registrului Comertului Prahova lista persoanelor fizice autorizate.

Persoane fizice

Acte/formulare necesare

CERERE DIVERSE

CERERE DIVERSE (2)

CERERE TRANSFER/RESTITUIRE SUME

Cerere tranfer-restituire sume (1)

MODEL CERERE CERTIFICAT FISCAL PERSOANE FIZICE

Acte necesare

Cerere certif PF (2)

INFORMATII NECESARE PENTRU CERTIFICAT FISCAL (3)

CERERE RADIERE AMENDĂ

CERERE_radiere amenda (2)

CLĂDIRI

Declaratie_incetare impunere_scoatere-din-evidenta imobil (3)

Cladiri rezidentiale_nerez. mixte PF 2016 (2)

Anexa 1- declaratia fiscala pentru CLADIRI (2)

TERENURI

MIJLOACE DE TRANSPORT

Declaratie Fiscala stabilire impozit mijl transport (4)

DECLARATIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT (2)

Declarare_AUTO PF _peste 12t (3)

Declarare AUTO PF_Model 2016 ITL – 005 impozit Mijl transport (5)

ACTE NECESARE – TRANSFER AUTO LA NOU DOMICILIU

 1. COPIE CI
 2. COPIE CARTE AUTO
 3. FISA INMATRICULARE AUTO- SE SPECIFICA PE FISA VEHICULULUI SI NOUL DOMICILIU
 4. CERERE CERTIFICAT FISCAL

cerere CF (2)

5. CERERE TRANSFER MIJLOC DE TRANSPORT LA NOUL DOMICILIU

CERERE tranfer mijloc de transport la noul domiciliu al contribuabilului (2)

PROCEDURA SCUTIRI

Procedura de scutire (2)

Persoane juridice

Acte/formulare necesare

CERERE ELIBERARE CERTIFICAT PERSOANE JURIDICE

CERTIFICAT FISCAL P.J. (1) (1)

ACTE PERSOANE JURIDICE

PUBLICITATE (1)

IMPOZIT CLADIRE P.J (1)

IMP TEREN P.J

MIJLOACE DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE

Declaratie Fiscala stabilire impozit mijl transport (5)

Declaratie-pentru-scoatere-din-evidenta-mijl.transp ITL-027 (1) (1)

Declaratie_de_scoatere_din_evidenta_auto (1)

Declarare_AUTO PF _peste 12t (4)

Declarare AUTO PF_Model 2016 ITL – 005 impozit Mijl transport (1) (1)

Sari la conținut