I. COMPARTIMENTUL STARE CIVILĂ

            Program de lucru    –  LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI             07:30 – 16:00

                                                     – VINERI             07:30 – 13:30

             Telefon:   0244/220719

Compartimentul de Stare Civila:

 1. intocmeste, la cerere sau din oficiu, acte de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza certificate doveditoare;
 2. inscrie mentiuni, in conditiile legii si ale metodologiilor, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimite comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre, exemplarul I sau II, dupa caz ;
 3. raspunde de corectitudinea datelor preluate din documente primare si inscrise in formulare ;
 4. elibereaza extrase de pe actele de stare civila la cererea autoritatilor, precum si dovezi privind inregistrarea unui act de stare civila, la cererea personelor fizice ;
 5. atribuie codul numeric personal, pe baza listelor de coduri precalculate, pe care le arhiveaza si le pastreaza in conditii de deplina securitate ;
 6. primeste cererile si efectueaza verificari cu privire la schimbarea numelui pe cale administrativa si transcrierea certificatelor de stare civila procurate din strainatate ;
 7. la solicitarea instantelor de judecata, efectueaza verificari cu privire la anularea, rectificarea ori modificarea actelor de stare civila, declararea disparitiei sau a mortii pe cale judecatoreasca si inregistrarea tardiva a nasterii ;
 8. constata contraventiile la regimul actelor de stare civila si aplica sanctiunile prevazute de lege

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INREGISTRAREA CASATORIEI

 1.  carti de identitate ale ambilor soti, in original si in copie
 2. certificate de nastere ale ambilor soti, in original si in copie
 3. certificate medicale prenuptiale privind starea sanatatii. Certificatele medicale sunt eliberate de medicul de familie si sunt valabile 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana respectiva se poate sau nu se poate casatori;
 4. sentinta de divort ( in original si copie) ramasa definitiva si irevocabila pentru a dovedi desfacerea casatoriei anterioare, daca este cazul;
 5. copii ale cartilor de identitate ale martorilor;
 6. declaratia de casatorie  se face in fata ofiterului de stare civila, de catre ambii soti, cu 11 zile inainte de efectuarea casatoriei;
 7. pentru oficierea casatoriei in zilele de Sambata si Duminica = taxa 150 RON

 

II. S.P.C.L.E.P. PLOPENI

Serviciul Public de Evidenta a Persoanelor – PLOPENI- PH

 1. Program de lucru    –  LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI             07:30 – 16:00

                                                  – VINERI             07:30 – 13:30

      2. Program de lucru cu publicul         –    LUNI              08:00 – 12:00         13:30 – 16:00

                                                                               –   MARȚI            08:00 – 12:00         13:30 – 16:00

                                                                               –    MIERCURI    08:00 – 12:00          13:30 – 16:00

                                                                               –    JOI                   08:00 – 12:00         13:30 – 16:00

                                                                               –     VINERI          08:00 – 12:00

Contact    -telefon   –  0244/220719

INFORMATII SI FORMULARE UTILE

termen eliberare ci (3)

Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate (3)

Eliberarea CI la expirarea termenului de valabilitate etc (1)

notificare imobil in cartea funciara ca locuita a familiei

Eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane (1)

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania (1)

Eliberarea actului de identitate pierderea, furtul distrugerea sau deteriorarea actului detinut anterior (1)

Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor (1) (1)

Eliberarea actului de identitate la preschimbarea buletinului de identitate (2)

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente (1)

Eliberare CI provizoriu cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania (1)

Eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani

Eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani (1)

Inscrierea in actul de ident. a mentiunii privind stabilirea resedintei (2)

Sari la conținut