Regulament de organizare si functionare a comisiei de circulatie la nivelul Orasului Plopeni     Regulament de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si persoanele juridice care nu au incheiat contract de salubrizare si beneficiaza de aceste servicii     REGULAMENT privind regimul concesionarii bunurilor imobile aflate in proprietatea publica ori privata a orasului Plopeni     REGULAMENT privind vanzarea imobilelor- cladiri si terenuri – aflate in proprietatea privata a Orasului Plopeni     Regulament privind prestarea de catre contravenienti de activitati in folosul comunitatii     REGULAMENT privind stabilirea conduitei in parcurile, miniparcurile si locurile de joaca aflate in administrarea Consiliului Local al Orasului Plopeni       REGULAMENT DE VANZARE a locuintelor construite din fondul locativ de stat, aflate in patrimoniul privat al Orasului Plopeni     REGULAMENT de organizare si functionare al cimitirului din Orasul Plopeni     HCL + Actualizare Regulament de organizare si functionare a parcarilor de resedinta de pe raza orasului Plopeni_

REGULAMENT de organizare si functionare a parcarilor de resedinta aflate pe raza Orasului Plopeni

MODEL cerere loc parcare      REGULAMENT privind constatarea si sanctionarea contraventiilor in domeniile de activitate pentru care legea stabileste atributiile autoritatilor administratiei publice locale – 2019     REGULAMENT privind organizarea, gestionarea si functionarea serviciului de iluminat public la nivelul Orasului Plopeni, Prahova

 

Leave Your Comment

Sari la conținut