COMPARTIMENTUL DE INVESTITII, URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

 • asigura indeplinirea atributiilor ce revin administratiei publice locale in domeniul constructiilor, al investitiilor, al amenajarii teritoriale si a urbanismului;
 • elibereaza certificate de urbanism, pe baza cererilor persoanelor fizice sau juridice;
 • stabileste conditiile juridice, economice si tehnice si solicita avizele necesare realizarii constructiilor;
 • intocmeste si elibereaza autorizatii de construire;
 • participa la receptii la terminarea lucrarilor;
 • intocmeste rapoarte, procese-verbale, note de constatare si informari privind controlul amplasarii si executarii constructiilor;
 • efectueaza permanent controale privind respectarea disciplinei in constructii;
 • rezolva corespondenta in problematica urbanizarii si a constructiilor;
 • elaboreaza studii, planuri si proiecte privind organizarea si sistematizarea orasului;
 • intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiecte de hotarari referitoare la domeniul respectiv propunandu-le spre aprobare Consiliului local;
 • urmareste realizarea masurilor prevazute in proiectele de urbanism;
 • colaboreaza cu celelalte compartimente ale Primariei pentru identificarea patrimoniului public si privat al orasului;
 • tine evidenta nomenclaturii strazilor, a numerelor administrative ale imobilelor;
 • indica amplasamentele de expunere a panourilor publicitare;
 • raspunde de pregatirea si organizarea concesionarii terenurilor pentru constructii;
 • intocmeste contracte de inchirieri de teren;
 • intocmeste lista cu programul lucrarilor de investitii;
 • intocmeste formele de contractare in vederea proiectarii pentru fazele de studiu de prefezabilitate, fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie prin licitatie publica sau cerere de oferta;
 • obtine avizele si organizeaza licitatia publica pentru executarea lucrarilor;
 • urmareste realizarea lucrarilor prin intermediul dirigintilor de santier;
 • intocmeste rapoarte pentru sedintele de consiliu local privind modul de derulare a investitiilor, coordonarea acestora.ANUNTURI PUBLICE

ANUNT PUBLIC LICITATIE – INCHIRIERE TEREN -40 MP- BDUL REPUBLICII, NR.10 -mai 2023

Anunt licitatie inchiriere teren 40 mp – bdul Republicii, nr.10 (3)

ANUNT PUBLIC LICITATIE – VANZARE LOT  2661 MP- APRILIE 2023

Anunt licitatie 2661 mp (5)

ANUNT PUBLIC LICITATIE – VANZARE LOT 114 MP- NOIEMBRIE 2022

Anunt licitatie publica-08.11.2022 (3)

ANUNȚ PUBLIC – VÂNZARE 10 LOTURI TEREN – APRILIE 2022

LICITATIE 10 LOTURI (4)

ANUNȚ PUBLIC  ETAPA I – PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC FAZA P.U.Z. – 2021

ANUNȚ ETAPA I (1)

ANUNT LICITATIE 2200 MP

ANUNT LICITATIE 2200 MP (1)

ANUNT VANZARE 2 LOTURI

ANUNT LICITATIE VANZARE 2 LOTURI (2)

 

ANUNȚ PUBLIC Nr.2

Orașul Plopeni avand sediul in localitatea Plopeni, Bdul. Independenței nr 12, sc – , et. – , ap – , titular al planului / programului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S = 173772,00mp) ZONĂ MIXTĂ” ID-s – Zona pentru industrie nepoluantă și depozite cu servicii profesionale “și STABILIRE INDICATORI URBANISTICI” , propus a fi amplasat in localitatea Plopeni. Str DJ 102, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

 

ANUNT PUBLIC Nr.1

Orașul Plopeni avand sediul in localitatea Plopeni, Bdul. Independenței nr 12, titular al planului Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S = 173772,00mp) ZONĂ MIXTĂ” ID-s – Zona pentru industrie nepoluantă și depozite cu servicii profesionale “și STABILIRE INDICATORI URBANISTICI”, propus a fi amplasat in localitatea Plopeni Str DJ 102, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.  Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 900 – 1300 .

Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Prahova, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

 ANUNŢ PUBLIC  –  pentru vanzarea prin licitatie publica a 9 loturi de teren, situate in Plopeni, str. Patriei, in vederea construirii de locuinte individuale in regim cuplat.

Anunt licitatie vanzare 9 loturi (1)

 
STRATEGII URBANE

PLANUL URBANISTIC GENERAL  U.A.T.  PLOPENI

HCL 100 DIN 2021

1. INCADRARE IN TERITORIU

1. MEMORIU GENERAL ORAS PLOPENI

1. MEMORIU GENERAL ORAS PLOPENI_compressed (1)

1. MEMORIU GENERAL ORAS PLOPENI-

1 1. MEMORIU GENERAL ORAS PLOPENI-

1-71 1. MEMORIU GENERAL ORAS PLOPENI-

2 1. MEMORIU GENERAL ORAS PLOPENI-72-127_compressed (1)

2. REGULAMENT LOCAL ORAS PLOPENI

2. SITUATIA EXISTENTA

4.2. ECHIPARE EDILITARA electrice gaze telecom

5. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

6.1. REGLEMENTARI – CAI DE COMUNICATIE

6.2. PROFILE TRANSVERSALE

PUG..- PLANSA
Formulare Utile Compartiment Urbanism

F15-Comunicare-încheiere-executare-lucrări

F13 – Comunicare privind incepere executie lucrari (1)

Cerere prelungire AC

F8 – Cerere emitere AC + Anexa (2)

Cerere_prelungire_CU

F1 – Cerere emitere CU (1)

 

 

Sari la conținut