COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

    • elaboreaza documentatia necesara achizitiei de produse, servicii si lucrari;
  • realizeaza si urmareste intreaga procedura de achizitie publica, raspunzand pentru derularea ei in conditiile legii;
  • face parte din comisiile de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractelor de achizitii publice;
  • intocmeste dosarul achizitiei publice;
  • urmareste realizarea obiectului contractului de achizitie publica;
  • intocmeste documentatia si comunicarile ulterioare incheierii contractului de achizitie publica.

Planul anual de achizitii publice ale Orasului Plopeni pe anul 2024 + Revizii  PAAP 2024

hcl 208 din 21.12.2023 + anexa

Planul anual de achizitii publice ale Orasului Plopeni pe anul 2023 + Revizii

hcl 28 din 27.02.2023 (4)

HCL nr. 12 din 30.01.2023 (5)

hcl 142

hcl 141

hcl 140

HCL 145+ Anexa

HCL NR.189 DIN 22.12.2022

Planul anual de achizitii publice ale Orasului Plopeni pe anul 2022

Planul anual de achizitii publice -2022 – Primaria Plopeni_compressed (2) (1)

Planul anual al achizitiilor publice pentru anul 2022- Revizia 4_compressed (2) (1)

REVIZIE 4 – PAAP 2021

Revizie 4-PAAP 2021 (1)

PAAP- PROIECT INTEGRAT 2021

PAAP -Proiect integrat-2021 (1)

ANUNȚ

În data de 08.10.2021, au fost publicate în SICAP, anunţurile de publicitate:

* Anuntul nr. ADV1244564, privind  „Servicii de dirigenţie de şantier” , pentru executia lucrarilor  ” Amenajare spatii verzi in orasul Plopeni, judetul Prahova”  * Anuntul nr.ADV1244563, privind  „Servicii de dirigenţie de şantier” , pentru executia lucrarilor din cadrul proiectului „Imbunatirea calitatii vietii populatiei in orasul Plopeni, jud Prahova” pentru ” Infiintare cresa in oras Plopeni, judetul Prahova”* Anuntul nr.ADV1244561 privind  „Servicii de dirigenţie de şantier” , pentru executia lucrarilor  ” Modernizare si dotare gradinita „Frunza de stejar” in orasul Plopeni, judetul Prahova”,   iar pentru fiecare in parte puteti regasi atasat Caietele de sarcini, Drafturile de contract, si  Formularele necesare întocmirii ofertei .

PARCURI – Caiet sarcini, Draft contract, Formulare

ANUNȚ

În data de 23.04.2020, a fost publicat în SICAP, anunţul de publicitate nr. ADV1142719, privind  „Servicii de dirigenţie de şantier” , pentru implementarea Proiectului  ” Reabilitare termică şi energetică la clădirea ” Sala Polivalenta” Plopeni, cod SMIS 118592, pentru care ataşat regăsiţi : Caietul de sarcini, formularele necesare întocmirii ofertei şi draftul  de contract.

Raspuns solicitari clarificari

caiet sarcini _draft contract_formulare_compressed (1)

ANUNȚ

În data de 22.01.2020, a fost publicat în SICAP, anunţul de publicitate nr. ADV1126667, privind  „Servicii de dirigenţie de şantier” , pentru implementarea Proiectului  ” Reabilitare termică şi energetică la clădirea ” Şcoala Gimnazială Carol I” Plopeni, cod SMIS 118525, pentru care ataşat regăsiţi : Caietul de sarcini, formularele necesare întocmirii ofertei şi draftul  de contract.

Caiet de sarcini_Formulare_Draft contract

HOTARARE PRIVIND APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE 2019

Hotararea privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice

PAAP INFIINTARE 3 PARCURI 2019

PAAP INFIINTARE 3 PARCURI

PAAP INFIINTARE CREȘĂ

PAAP INFIINTARE CRESA

PAAP REABILITARE GRADINITA 2019

PAAP REABILITARE GRADINITA

PAAP SALA POLIVALENTA 2019

PAAP SALA POLIVALENTA (1)

PAAP SCOALA CAROL I 2019

PAAP SCOALA CAROL I

PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZITIILOR PUBLICE 2019

Programul anual al achizitiilor

RAPORT DE SPECIALITATE PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACHIZITII 2019

Raport specialitate

STRATEGIA ANUALA DE ACHIZITII PUBLICE 2019

strategia anuala
Sari la conținut